Sädesskörd 

Uppdaterad: 23.2.2017 - Uppdateras nästa gång: 23.11.2017
   
 
 
Dela på
Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet
Enligt Naturresursinstitutets uppgifter spannmålsskörden uppgår 2016 till närmare 3,6 miljarder kilo. På 2000-talet har skörden varit under 3,5 miljarder kilo endast 2010. Spannmålsskörden består främst av vår viktigaste foderspannmål, korn (1,6 miljarder kilo) och havre (1,0 miljarder kilo). Skörden var i nivå med fjolåret. Skörden av vete, den tredje vanligaste spannmålen, minskade med ca 17 procent. Rågskörden minskade också med närmare en femtedel.
Spannmålsskörden minskade för det första på grund av att nästan alla spannmål hade en mindre såningsareal än i fjol. Dessutom minskade skörden till följd av en mindre hektarskörd. Endast för råg var hektarskörden större än normalt. Rågskörden är den fjärde största på 2000-talet, även om den minskade med 20 procent från fjolåret.
Spannmålskvaliteten sämre än normalt
Liksom i fjol förblev vetets bakningskvalitet svag. Även kvaliteten på råg var svagare än normalt. Dessutom är kvaliteten på korn och havre i år enligt industrins allmänna indikatorer sämre än i fjol.

Källa:
Naturresursinstitutet, Luke


Beskrivning av indikatorn

Naturresursinstitutets Statistiktjänster genomför varje höst statistikenkäten i skördeundersökning. År 2016 gick man ut med förfrågningar till cirka 6 000 konventionella gårdar och 600 gårdar som sysslade med ekologisk produktion. Utifrån en sampelundersökning räknade Statistiktjänsterna ut skördeuppgifterna för de viktigaste åkerväxterna även regionvis för landets alla cirka 50 000 gårdar.