Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.7.2017
   
 
 
Dela på

Konsumenternas förtroende fortsatt starkt – tveksamhet om den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 23,9 medan den i maj var 24,1 och i april 21,5. Siffrorna för maj–juni är de högsta under hela mätningshistorien 1995–2017. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 14,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 juni 1 161 personer bosatta i Finland.

Delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator visade inga tydliga förändringar i juni jämfört med maj. Förväntningarna på konsumenternas egen ekonomi har dock försvagats gradvis från och med våren. Samtidigt har synen på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten haft en stigande trend redan under drygt ett års tid. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer i juni.

I juni var konsumenternas syn på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket ljus. Konsumenternas tro på att arbetslösheten minskar var den starkaste på tio år och synen på Finlands ekonomi var den bästa på sju år. Synen på möjligheterna att spara var också optimistiska. Förväntningarna på den egna ekonomin var i juni på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenterna ansåg i juni att tidpunkten var mycket god för att ta lån och någorlunda god för att spara och köpa kapitalvaror. I juni upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har minskat betydligt de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I juni trodde 50 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 9 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan i juni var motsvarande andelar 47 och 18 procent.

I juni litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var motsvarande andelar 27 och 12 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.