Facklig organisering 

Uppdaterad: 12.9.2016 - Uppdateras nästa gång: 12.9.2017
   
 
 
Dela på

Facklig organisering blev vanligare efter början av 1990-talet, då sysselsättningsläget försvagades. För kvinnor var förändringen t.o.m. tio procentenheter mellan åren 1990 och 1997, för män var ökningen mindre. Under 2000-talet har förändringarna i facklig organisering enligt arbetsmiljöbarometern varit små, även om den ekonomiska situationen under de senaste åren varit svag och arbetslösheten har varit växande. Däremot har man oftare än tidigare sökt ekonomisk trygghet med tanke på arbetslöshet enbart via medlemskap i en arbetslöshetskassa. Av löntagarna var omkring tre av fyra medlemmar i ett fackförbund år 2014, och 16 procent var medlemmar endast i en arbetslöshetskassa.

År 2015 var 90 procent av både kvinnor och män medlem i antingen ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa. Under tidigare år har kvinnor oftare haft medlemskap i någondera än män. Kvinnor är fortfarande oftare medlemmar i ett fackförbund än män. För män har medlemskap uttryckligen i arbetslöshetskassor varit vanligare än tidigare sedan år 2011.


Källa:
Arbets- och näringsministeriet / Arbetslivsbarometern


Beskrivning av indikatorn

Indikatorns uppgifter baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsministeriets årliga Arbetslivsbarometer. En person som hör till en fackorganisation definieras som fackligt organiserad. En del av löntagarna hör endast till en privat arbetslöshetskassa eller alternativt till en arbetslöshetskassa som fungerar i anslutning till en fackorganisation.