Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 25.7.2017 - Uppdateras nästa gång: 22.8.2017
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i juni 2017 till 2 573 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 15 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 17 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 33 000 fler än i juni 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 72,5 procent, medan det året innan var 72,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter till 73,5 procent från juni året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,2 procentenheter till 71,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.