Den totala alkoholkonsumtionen 

Uppdaterad: 27.4.2017 - Uppdateras nästa gång: 10.5.2018
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Institutet för hälsa och välfärd


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger den totala alkoholkonsumtionen per invånare omräknad till 100-procentig alkohol. Den totala alkoholkonsumtionen utgörs av den statistikförda och den icke statistikförda totala alkoholkonsumtionen. Den statistikförda alkoholkonsumtionen inbegriper försäljningen i Alkos affärer samt leveranserna från partiförsäljare av alkoholdrycker till livsmedelsaffärer, kiosker och servicestationer samt restauranger med utskänkningsrättigheter omräknad till 100-procentig alkohol.

Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen innehåller laglig och illegal hemtillverkning av alkoholdrycker, införsel av alkoholdrycker av resenärer, smuggling och alkoholsurrogat samt den andel alkohol finländarna konsumerar utanför Finlands gränser minskad med den mängd alkohol utlänningar köper och konsumerar i Finland. Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen beräknas årligen för hela landet. Andelen icke statistikförd alkoholkonsumtion är cirka en femtedel av den totala konsumtionen.