Temperaturförändring 

Uppdaterad: 1.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.9.2017
   
 
 
Dela på

Den gångna våren var aningen kallare än i medeltal.

I söder var vårens medeltemperatur rätt nära det normala men i norr var våren kallare än vanligt. I landets norra del var temperaturavvikelsen mellan 0,5 och 1 grader.

Av vårmånaderna var mars varmare än normalt. Detta var fjärde marsmånad i följd med en medeltemperatur över långtidsmedelvärdet. Den högsta uppmätta marstemperaturen blev endast en tiondels grad ifrån landets värmerekord i mars, som är uppmätt på Helsingfors-Vanda flygplats år 2007.

April och maj var i sin tur kallare än långtidsmedelvärdet. I synnerhet var majmånad särskilt kylig i Norra Österbotten och i Kajanaland, lika kallt blir det i medeltal bara enstaka gånger under ett decennium.

Vårens lägsta temperatur -29,4 °C uppmättes i Muonio kyrkby den 7 mars. Vårens högsta temperatur 27,0 °C uppmättes å sin sida den 19 maj i Evois i Tavastehus. Detta blev samtidigt vårens enda dag med högsommarvärme.


Källa:
Meteorologiska institutet


Beskrivning av indikatorn

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.