Brott bland ungdomar 

Uppdaterad: 31.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 31.3.2021
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Institutet för kriminologi och rättspolitik


Beskrivning av indikatorn

Enkäten om ungdomsbrottslighet är en nationellt representativ enkätundersökning för 15–16 åriga ungdomar, som görs med fyra års mellanrum. För att följa utvecklingen av brottsligheten bland ungdomar behövs det enkäter om den totala brottsligheten eftersom bara en liten del av de brott som ungdomar gör kommer till polisens kännedom och statistikförs.

I figurerna presenteras hur stor del av ungdomar i åldern 15–16 år deltog i brott under året.